Darbinieku emocionālā
atbalsta radio
Kā rīkoties emocionāli saspringtos brīžos? Kā atpazīt emocijas un ko ar tām iesākt?
Pēdējie notikumi pasaulē vienaldzīgu nav atstājuši nevienu, un ietekmē mūsu visus. Nedrošība, dusmas, bailes - šīs un citas emocijas, mīt mūsos. Emocionālā atbalsta radio programma paredzēta, lai palīdzētu darbiniekiem atpazīt savas emocijas un spēt tās novērtēt un pārvaldīt, kā arī dotu iespēju runāt, būt sadzirdētiem un nejusties vieniem savās sajūtās.
Tiešraides ar uzņēmuma vadību
Lai kliedētu neziņu un atbalstītu darbiniekus pārmaiņu un nedrošības laikā, svarīgi ir komunicēt par uzņēmumā notiekošo un vadības plāniem. Programmas ietvaros iespējams nodrošināt gan tiešraides, gan ierakstu atskaņošanu.
Emocionālā atbalsta līnija* (anonīmi)
Ir svarīgi dot iespēju runāt, būt sadzirdētam un nejusties vienam notiekošajā - visas dienas garumā, sadarbībā ar sociālo projektu "Parunāsim?" un zvanu centru "Sonido" tiek nodrošināta anonīma atbalsta līnija darbiniekiem.
Kolēģu
atbalsts
Mentālās veselības stiprināšanā ļoti svarīgs ir arī līdzcilvēku atbalts, tāpēc kolēģiem būs iespēja atbalstīt vienam otru, nosūtot gan sveicienus, gan daloties ar labajām praksēm emociju vadībā, kas palīdz pārvarēt grūtākos brīžus.
Erudīcijas spēles par emociju vadību
Ir svarīgi ne tikai dzirdēt, bet arī izprast un praksē pielietot zināšanas par emociju vadību. Tāpēc darbiniekiem kopā ar kolēģiem būs iespēja piedalīties erudīcijas spēlēs, lai pārbaudītu apgūtās zināšanas .
Pozitīva mūzika visas dienas garumā*
Visas dienas garumā darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja iesūtīt savas mīļākās dziesmas pozitīvam noskaņojumam un produktīvam darbam, kuras tiek atkaņotas starp intervijām un interakcijām.
* pakalpojumu iespējams nodrošināt atsevišķi arī ilgākā periodā, nedēļas vai mēneša garumā.
Emocijas ir ikdiena!
  • Kā rīkoties emocionāli saspringtos brīžos?
  • Kā vadīt un pārvaldīt stresu?
  • Kad un kur meklēt atbalstu?
Prasme atpazīt emocijas, vai šis prasmes trūkums tieši ietekmē mūsu nervu sistēmu, stresa noturību, un pat attiecības gan darbā, gan ģimenē.


Darbinieku emocionālā atbalsta radio radīts sadarbībā ar projektu „Parunāsim?", zvanu centru "Sonido", mentālās veselības ekspertiem, terapeitiem:
Inese Putniece
Inese Putniece
Atklāti par baiļu psiholoģiju un to, kas ar mums notiek.
Klīniskais psihologs, LPB psihoterapeits
Inese ir klīniskais psihologs un psihoterapeits ar vairāk, kā 20 gadu pieredzi. Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) Valdes locekle, Latvijas Psihodinamiskās Psihoterapijas biedrības (LPPB) Valdes priekšsēdētāja un pārstāv LPB Eiropas Psihoterapijas asociācijā (EPA).
Maruta Freimane
Maruta Freimane
Par sevis izzināšanu, izpratni un jaunu risinājumu saskatīšanu esošajā situācijā.
Dr.psych., sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un supervīzore
Maruta ir sertificēta klīniskā psiholoģe ar pārrauga tiesībām, sertificēta konsultatīvā un darba un organizācijas psiholoģe, kā arī klientu sabiedrotā sevis izzināšanā un izpratnē, jaunu risinājumu saskatīšanā un jaunu darbības veidu apgūšanā.
Ieva Baumane
Ieva Baumane
Kā organizāciju psiholoģija ietekmē indivīda spēju justies labi darba vidē.
PhD, Ieva Baumane, sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, sertificēta konsultatīvā, darba un organizāciju psiholoģe (ar pārrauga tiesībām darba un organizāciju psiholoģijā)
Ieva vada apmācības organizācijās par karjeras attīstību un profesionālo attīstības mērķu plānošanu, kompetenču un darba snieguma vērtēšanu un citiem jautājumiem. Karjeras kouča lomā palīdzību definēt savus profesionālās darbības mērķus un izplānot ceļus, lai tos realizētu.
Baiba Krūmiņa
Baiba Krūmiņa
Apzinātība, kā mūsu iekšējais resurss pret stresu.
Mindfulness@work apmācību trenere
Baiba ir sertificēta apzinātības skolotāja un vada seminārus kā ar vienkāršiem ieradumiem mazināt stresa ietekmi darba ikdienā un kā vairot laimes sajūtu, balstoties uz pozitīvās neiroplastikas metodēm.
Valdis Vanags
Valdis Vanags
Par grupas patieso spēku un atbalstu
Komandu attīstības treneris un piedzīvojumu terapijas programmu vadītājs ar 20+ gadu pieredzi
Komandas vai cilvēku grupas resurss var palīdzēt saprast negaidītas situācijas objektīvāk, saņemt patiesu atbalstu, sapratni un godīgi izrunāt esošo situāciju, lai kopīgiem spēkiem saprastu, kurš virziens ir labākais te un tagad.
Inta Konstante - Zaķīte
Inta Konstante - Zaķīte
Kā atpazīt emocijas, kā izmantot un pārvaldīt tās.
Komandas saliedēšanas pasākumu organizators ar 10+ gadu pieredzi, izaugsmes koučs un komandu treneris.
Emocionālā labbūtība un emocionālā inteliģence ir divi virzieni, kas ar vien vairāk kļūst svarīgi, ne tikai katra cilvēka personīgajā dzīvē, bet arī darbā. Savstarpēja cieņa, izpratne vienam par otru, kopīgais un atšķirīgais, veicina sadarbību. Sadarbība, kas balstīta uz katra sadarbības partnera vērtību un uzskatu izpratni veido komandu, kas kopīgi var sasniegt izvirzītos mērķus.
Emocionālā atbalsta līnija
Emocionālā atbalsta līnija
Visas dienas garumā pieejama anonīma atbalsta līnija darbiniekiem
Ne vienmēr iespējams nodot emocijas pirms tās akumulējas un šķiet par daudz, un ne vienmēr mums pieejams atbalsts šādā situācijā. Tieši tāpēc, sadarbībā ar zvanu centru „Sonido" sociālo projektu „Parunāsim?" , emocionālā atbalsta radio dod iespēju darbiniekiem runāt, būt sadzirdētam un nejusties vienam esošajā situācijā.
Uzņēmuma radio izvēlas
Pakalpojuma cena
no 1210 EUR
Noskaidro dienas plānu, pieejamību un citas detaļas.
Aizpildi pieteikuma anketu vai sazinies ar mums:
Dace Grante
dace@prieksdarba.lv
Tel.28346634